Algemene voorwaarden

1. Acceptatie van voorwaarden

Door onze website voor het bouwen van webshops "Webshopbuilder.nl" te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord zich te houden aan en gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik de site dan niet.


2. Wijzigingen in de voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment bij te werken en te wijzigen, indien dit geen impact heeft op de klant. Zodra het klantgerelateerd is, moet er eerst een goedkeuring zijn van de klant. Indien er intern iets wijzigt welke niet ten nadele zijn van de klant, behouden wij ons het recht voor dit zonder toestemming door te voeren. Als u de site blijft gebruiken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.


3. Registratie en accounts

3.1. Om bepaalde functies van de site te kunnen gebruiken, kan het zijn dat u een account moet aanmaken. U bent verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste en actuele informatie tijdens het registratieproces.

3.2. U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw accountgegevens en voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account.

3.3. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging.


4. Gebruikersinhoud

4.1. U kunt inhoud op de site indienen, uploaden of weergeven, inclusief tekst, afbeeldingen en ander materiaal ("Gebruikersinhoud"). Door gebruikersinhoud te plaatsen, verleent u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, eeuwigdurende, wereldwijde licentie om uw gebruikersinhoud te gebruiken, aan te passen en weer te geven met het doel de site te exploiteren en te verbeteren.

4.2. U bent als enige verantwoordelijk voor de gebruikersinhoud die u plaatst en u moet ervoor zorgen dat deze voldoet aan de toepasselijke wetgeving en deze voorwaarden. Wij onderschrijven of aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor enige gebruikersinhoud.


5. Intellectuele eigendom

5.1. Alle inhoud, inclusief tekst, afbeeldingen, logo's en software, op de site is beschermd door auteursrecht en andere wetten op het gebied van intellectueel eigendom. U mag dergelijke inhoud niet gebruiken, reproduceren, distribueren of weergeven zonder onze schriftelijke toestemming.

5.2. Onze handelsmerken, dienstmerken en logo's zijn ons intellectuele eigendom en mogen niet worden gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


6. Verboden activiteiten

Webshopbuilder.nl gaat er niet mee akkoord:

6.1. Gebruik de site voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.

6.2. Het plaatsen of verzenden van inhoud die onwettig, bedreigend, beledigend, lasterlijk of anderszins aanstootgevend is.

6.3. Pogingen om de werking, veiligheid of integriteit van de Site te verstoren of te verstoren.

6.4. Gebruik elke geautomatiseerde manier om toegang te krijgen tot de Site zonder onze uitdrukkelijke toestemming.


7. Beëindiging

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw toegang tot de site om welke reden dan ook beëindigen of opschorten, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als u ervoor kiest uw abonnement op te zeggen, stopt het abonnement zodra de einddatum is bereikt. Als u een jaarcontract heeft, dient dit eerst af te lopen en volledig betaald te zijn voordat de volledige opzegging wordt afgesloten.


8. Privacy

Uw gebruik van de site is onderworpen aan ons privacybeleid, waarin wordt beschreven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.


9. Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade of verlies voortvloeiend uit uw gebruik van de site. Dit omvat directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade.


10. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Nederland, Noord-Holland.


11. Prijswijzigingen in ons groeiende abonnement

Bij Webshopbuilder.nl streven wij ernaar u zo goed mogelijk van dienst te zijn en ons aanbod voortdurend te verbeteren. Om onze missie te ondersteunen om u meer waarde te bieden, hebben we onze abonnementsprijzen zo ontworpen dat ze in de loop van de tijd kunnen groeien. prijswijzigingen zijn op een later tijdstip mogelijk, maar zullen nooit meer dan 100% stijgen in één jaar, en nooit meer dan 300% in 3 jaar vanaf uw contractdatum. na de 3 jaar zal hetzelfde principe van toepassing zijn.

11.1 Waarom prijzen kunnen veranderen:

  • Verbeteringen en functies: Naarmate we evolueren en nieuwe functies, verbeteringen en functionaliteiten aan onze service toevoegen, kan uw abonnement onderhevig zijn aan prijsaanpassingen. Deze verbeteringen zijn bedoeld om uw ervaring te verbeteren en meer waarde te bieden.
  • Inflatie en operationele kosten: Zoals elk bedrijf kunnen we te maken krijgen met stijgingen van de operationele kosten als gevolg van factoren zoals inflatie, stijgende infrastructuurkosten of veranderingen in de marktomgeving. In dergelijke gevallen is het mogelijk dat wij onze prijzen moeten aanpassen om de kwaliteit van onze dienstverlening te behouden.

11.2 Hoe wij prijswijzigingen communiceren:

  • Voorafgaande kennisgeving: Wij begrijpen het belang van voorspelbaarheid in uw budgettering. Wanneer we van plan zijn de abonnementsprijzen te wijzigen, zullen we u hiervan vooraf op de hoogte stellen. Normaal gesproken bedraagt deze opzegtermijn 90 dagen, bijvoorbeeld 30 dagen, om ervoor te zorgen dat u voldoende tijd heeft om zich aan te passen.
  • Duidelijkheid en transparantie: Wij streven naar transparantie. Wanneer we u op de hoogte stellen van prijswijzigingen, leggen we duidelijk uit wat de redenen achter de aanpassing zijn en welke invloed dit heeft op uw abonnement.

11.3 Uw opties:

  • Vervolg: Als u tevreden bent met de nieuwe prijzen en onze service wilt blijven gebruiken, hoeft u geen actie te ondernemen. Uw abonnement wordt automatisch bijgewerkt om de nieuwe prijsstructuur weer te geven.
  • Downgraden of annuleren: als de prijswijziging niet aansluit bij uw budget of behoeften, heeft u de mogelijkheid om te downgraden indien mogelijk en beschikbaar naar een lager abonnement of uw abonnement volledig te annuleren. Wij begeleiden u door het proces en zorgen ervoor dat de overgang soepel verloopt.

11.4 Uw tevredenheid is belangrijk:

Uw tevredenheid is onze topprioriteit en wij waarderen uw bedrijf. Wij zijn van mening dat ons groeiende abonnement een onverslaanbare waarde biedt, en we streven ernaar de best mogelijke service te leveren. Als u vragen of opmerkingen heeft over prijswijzigingen of enig ander aspect van uw abonnement, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons klantenserviceteam. Wij zijn er om u te helpen en ervoor te zorgen dat uw ervaring bij ons uitstekend blijft.


12. Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze Voorwaarden, kunt u contact met ons opnemen via ons contact formulier.